Přesun na obsah

Výběr jazyka / Výběr jazyka / Výběr jazyka

Čeština | English | Deutsch

Výsledky výběrového řízení (13.11.2007)

Dne 13.11.2007 proběhlo vyhodnocení nabídek z výběrového řízení na tiskové práce pro projekt ESF. Komise byla ve složení: Ing. Mgr. Jaroslav Vracovský, Mgr. Eva Hurychová, Mgr. Evžen Rakovský a Ing. Tomáš Petrůj.

- Obdrželi jsme 9 odpovědí.

- Dle směrnic ESF jsme vyloučili ty, kteří nebyli schopni dodat všechny části zakázky (označeni červeně).

- Ostatní nabídky jsme zhodnotili dle kritérií: celková cena, způsob komunikace a tradice a zavedenost firmy. Výsledky jsou v tabulce níže (vítěz je označen zeleně).

- Odvolání proti těmto výsledkům je možné do čtvrtku 15.11.2007 do 14 hod. na kontakt uvedený v zadání výběrového řízení (např. z důvodu nedoručených mailů, spamu, chyby ve výpočtech apod.)

 

pořadí

firma

 

 

cena celková (bez DPH)

komentář

5.

Achilles

 

 

397 400

 

 

 

Info Jumpee

 

 

 

 

nedodali nabídku

2.

Reproart

 

 

258 500

 

 

 

VANdruck

 

 

 

 

neumí vše

 

 

JPJ consulting

 

 

 

 

 

1.

Reproprint

 

 

240 140

vítěz výběrového řízení

4.

Graspo

 

 

270 000

 

 

 

Arevy

 

 

0

neumí vše

3.

Tisk Horák

 

 

265 340

 

 

 

Výzva k předložení nabídky (2.11.2007)

Název programu: OP RLZ

OP RLZ

Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/2.1.15.3/0031

: CZ.04.1.03/2.1.15.3/0031

Název projektu: Inovativní koncepcevzdělávání a formace salesiánských dobrovolníků k efektivnější sociální službě mladým lidem

Inovativní koncepcevzdělávání a formace salesiánských dobrovolníků k efektivnější sociální službě mladým lidem

Datum vyhlášení zakázky: 2. 11. 2007

2. 11. 2007

Zadavatel:

Salesiánská asociace Dona Boska, o. s. (SADBA)

Kobyliské nám. 1000/1

182 00 Praha 8 – Kobylisy

Osoba oprávněná jednat jménem příjemce:

:

Mgr. Ing. Jaroslav Vracovský

IČO: 27006131

: 27006131

Kontaktní osoba příjemce:

:

Mgr. Ing. Jaroslav Vracovský

Kobyliské nám. 1000/1, 182 00 Praha 8 – Kobylisy

E-mail: vracov@centrum.cz

Tel: 283 029 354, 732 951 497

Popis předmětu zakázky: tiskové služby – viz zadávací dokumentace

tiskové služby – viz zadávací dokumentace

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

  • výpis z obchodního rejstříku nebo jiný obchodní doklad
  • čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči finančnímu úřadua příslušnému úřadu sociálního zabezpečení.

Lhůta pro dodání nabídky: 9. 11. 2007

9. 11. 2007

Předpokládaná cena bez DPH: 185.000 Kč

185.000 Kč

Lhůta dodání: viz Zadávací dokumentace. V každé části specializované – listopad 07 – únor 08.

: viz Zadávací dokumentace. V každé části specializované – listopad 07 – únor 08.

Doba trvání zakázky: listopad 2007 - únor 2008

: listopad 2007 - únor 2008

Harmonogram plnění: viz zadávací dokumentace

viz zadávací dokumentace

A. leden / únor 2008

leden / únor 2008

B. leden / únor 2008

leden / únor 2008

C. leden / únor 2008

leden / únor 2008

D. leden 2008

leden 2008

E. listopad / prosinec 2007

. listopad / prosinec 2007

Místo dodání/převzetí plnění:

Salesiánská asociace Dona Boska, o. s.

Kobyliské nám. 1000/1

182 00 Praha 8 – Kobylisy

Hodnotící kritéria:

  • Cena
  • Způsob komunikace
  • Tradice a zavedenost firmy

Dodavatel je povinný umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu 10 let po skončení plnění zakázky.

Dodavatel je povinný předložit návrh smlouvy včetně obchodních podmínek.

Příjemce má právo jakožto zadavatel na zrušení řízení bez udání důvodu.

Zadávací dokumentace:

Části A, B, C budou tvořit jeden celek, D a E jsou samostatné.

2 přehnuté A4 sepnuté uprostřed, výška 210, šířka spodního plná, další vždy o 1 cm méně směrem navrch.

Leták chceme tisknout ve 2 jazykových verzích, české a anglické.

Rozsah: 8 stran

Papír: 90g/m2 Křída lesk

Formát: 135 x 210 mm na výšku

Barevnost: 4 / 4 (CMYK)

Zpracování vazba V1 (skoby: 2 normální)

Náklad 5 000 ks česká verze + 3 000 anglická verze

Termín zhotovení: listopad / prosinec 2007

Vysvětlení: Žlutě vyznačená část je prioritní varianta, dle které budeme dělat výběr. K další variantám (A – 1, B – 1, C – 1, D – 1, 2) přihlédneme, pokud nebudeme mít dostatek prostředků na realizaci prioritní varianty.

Žlutě vyznačená část je prioritní varianta, dle které budeme dělat výběr. K další variantám (A – 1, B – 1, C – 1, D – 1, 2) přihlédneme, pokud nebudeme mít dostatek prostředků na realizaci prioritní varianty.

Prosíme o finanční nabídku i k jednotlivým částem.

Tyto stránky provozujeStarý web neaktualizován od ledna 2013 - jít na Nové stránky SADBA