Přesun na obsah

Výběr jazyka / Výběr jazyka / Výběr jazyka

Čeština | English | Deutsch

Poslední fotogalerie

2. víkend 5. běhu kurzu Come in


Vyhledávání


Vstup do privátní zóny


Srdečně děkujeme za podporu!


Salesiánská rodina na CSM 2012

Právě skončilo celostátní setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou (14. – 19. 8. 2012). „Kde se sejde tolik mladých lidí, nemůže chybět Don Bosco,“ řekl provinciál salesiánů P. Petr Vaculík mladým lidem ze salesiánských míst.

„Don Bosco je zde dnes přítomný v salesiánech, sestrách FMA a dalších členech Salesiánské rodiny...“ A skutečně byl.

Více jak 20 salesiánů, řada sester salesiánek a kolem 180 mladých, kteří přijeli z různých salesiánských míst naší republiky, se aktivně zapojilo do celého programu. Někteří přijeli i dříve na přípravnou část setkání. P. Radek Gottwald měl na starosti stavební skupinu celého setkání, P. Marek Sklenář salesiánský stánek a organizaci salesiánských částí programu. P. Jenda Hurník připravoval tvořivé workshopy, P. Petr Matula ranní modlitbu formou salesiánské meditace, P. Jára Vracovský blok o misijním dobrovolnictví a adopci nablízko, P. Libor Všetula přednášku „Boží stopy jsou i na YouTube, P. František Blaha přednášku o svátosti smíření, P. Vojtěch Sivek „Jakou tvář má Bůh“ atp. Sestry salesiánky byly zapojené ve službě naslouchajícího ucha a v salesiánském stánku. Ve čtvrtek odpoledne se sešla skupina salesiánské mládeže spolu s provinciálem salesiánů P. Petrem Vaculíkem a sestrou proviciálkou Marií Tkadlecovou.

Celé setkání mělo motto „Ovocem Ducha je láska, radost a pokoj…“ (Gal 5,22). Většina českých a moravských biskupů na něm předsedala některé z modliteb či mší svatých. Vyvážený program plný katechezí, hudby, přednášek, workshopů, sportu, poutních cest mohl oslovit každého z téměř 6 tisíc účastníků. Během celého setkání byla také příležitost slavit svátost smíření či poprosit o přímluvnou modlitbu. „A to bylo asi to nejsilnější, co jsem na setkání zažil: otevřenost mnoha mladých lidí při modlitbě i svátosti smíření a veliká touha po Bohu,“ řekl na závěr setkání jeden z přítomných kněží.

Před nedělní závěrečnou mší sv., kterou celebroval otec arcibiskup Jan Graubner, měla krátké svědectví o své dobrovolnické službě v Kongu skrze Adopci nablízko Iveta Pešatová, zapojená do režijního týmu setkání. Polovina ze sbírky z této nedělní bohoslužby jde také na tento účel – podporu salesiánských misijních dobrovolníků. Za tuto velkorysost i za organizaci celého setkání patří organizátorům srdečný dík.

Fotogalerie ze setkání je zde.

Príbuzné clánky


Tyto stránky provozujeStarý web neaktualizován od ledna 2013 - jít na Nové stránky SADBA