Přesun na obsah

Výběr jazyka / Výběr jazyka / Výběr jazyka

Čeština | English | Deutsch

Poslední fotogalerie

2. víkend 5. běhu kurzu Come in


Vyhledávání


Vstup do privátní zóny


Srdečně děkujeme za podporu!


Náš půst se proměnil v almužnu

Postní program "40 dní na podporu čínských bohoslovců" se chýlí ke konci a již teď můžeme vidět, že přináší své ovoce. Zapojili se do něj mladí i staří z různých míst ČR. Do konce dubna je otevřený pro kohokoliv dalšího.

Před začátkem postní doby dostala světová salesiánská rodina od Hlavního rádce pro misie P. Václava Klementa SDB zajímavý podnět - podpořit studium stovek čínských bohoslovců a řeholníků tím, čeho se mohou v postní době vzdát, a tak investovat do budoucnosti církve.

Jeho výzva nezůstala bez odezvy. Například studenti, žijící v kobyliském salesiánském domě, ušetřili na tento účel během 40ti postních dnů 1800 Kč, jeden kněz přinesl 2000 Kč na bohoslovce v misiích, na účet Adopce přišly některé částky s poznámkou "postní almužna" apod. Na tento účel šly i všechny dary, zaslané během letošní postní přes Klub přátel Adopce nablízko na „momentálně nejpotřebnější aktivity“.

Jakékoli další dary přes Klub přátel Adopce nablízko, zaslané ještě během velikonočního oktávu (tj. do konce dubna 2011), půjdou rovněž na tento účel.

Děkujeme vám všem za velkorysost a poporu budoucnosti církve. Kéž vám Pán vše stonásobně odmění!

P. Jaroslav Vracovský, SDB

 

Nejlepší variantou je zaslat dar přímo přes stránky Adopce nablízko. Uvedete-li zde i svůj email, obratem Vás informujeme o přijaté platbě. 

Číslo účtu Klubu přátel Adopce nablízko: 2000044192/2010, vedený u Fio
Specifický symbol: 0
Variabilní symbol: členské číslo (jste-li členem Klubu přátel Adopce nablízko) nebo nic

Dárcům, kteří uvedou své kontaktní údaje a přispějí 1000 Kč a více, zašleme automaticky potvrzení o daru v první polovině ledna 2012.


Príbuzné clánky


Tyto stránky provozujeStarý web neaktualizován od ledna 2013 - jít na Nové stránky SADBA