Přesun na obsah

Výběr jazyka / Výběr jazyka / Výběr jazyka

Čeština | English | Deutsch

Jaký rozdíl je mezi neakreditovaným a akreditovaným dobrovolnictvím? Proč akreditovat?

Akreditovaný dobrovolník vykonává službu stejně jako dobrovolník neakreditovaný. Je-li však dobrovolník akreditovaný, musí se řídit zákonem o dobrovolnictví 198/2002 Sb., svou službu tedy vykonává na základě smlouvy.

- akreditovaný dobrovolník je evidovaný a může svou službu vykázat,

- akreditovaný program je známkou kvality - program schvaluje 9 zástupců Ministerstev České republiky,

- organizace, pro kterou dobrovolník vykonává svou činnost může po schválení žádat o dotaci, která pokrývá pojištění dobrovolníka a jeho přípravu na dobrovolnou službu,

- dobrovolná činnost se také může vyčíslit a doložit jako spoluúčast při dotaci.

 

Kdo je vysílající organizace?

Vysílající organizací může být pouze právnická osoba, která dobrovolníky vybírá, eviduje, připravuje etc.

Vysílající organizací může být pouze právnická osoba, která dobrovolníky vybírá, eviduje, připravuje etc.

- žádá o akreditaci a vypracovává přípravu,

- je povinna uzavřít pojistnou smlouvu, kryjící odpovědnost za škodu na majetku nebo na zdraví,

- koordinuje přípravu dobrovolníků,

- zajistí lektory v případě, že lektory neposkytne přímo přijímající organizace

- zajistí supervizi, pokud si ji přijímající organizace nezajistí sama,

- uzavírá smlouvu s PO a s dobrovolníkem.

 

Kdo je přijímající organizace?

Právnická či fyzická osoba, pro kterou je dobrovolná služba vykonávána,

- vybírá dobrovolníky, zajišťuje jejich účast na přípravě a informuje je o organizaci, ve které dobrovolník bude vykonává svou činnost,

- zajišťuje min. 2 hodiny praxe – zapojení dobrovolníka do obvyklé činnosti, kterou dobrovolník poté vykonává – za pomoci pověřeného pracovníka,

- vyžádá od každého dobrovolníka 2 reference od lidí, kteří je dobře znají nebo výpis z Rejstříku trestů (ne starší, než 3 měsíce)

- vyžádá od dobrovolníků potvrzení o psychické a fyzické způsobilosti od lékaře (ne starší, než 3 měsíce),

- v průběhu dobrovolné služby si vyžádá od dobrovolníků výkaz o jejich činnosti,

- dá dobrovolníkům podepsat písemné prohlášení o tom, že proti němu není vedeno trestní řízení,

- uzavírá smlouvu s VO (smlouva musí obsahovat místo, předmět a dobu výkonu dobrovolné služby).

 

Tyto stránky provozujeStarý web neaktualizován od ledna 2013 - jít na Nové stránky SADBA