Přesun na obsah

Výběr jazyka / Výběr jazyka / Výběr jazyka

Čeština | English | Deutsch

Poslední fotogalerie

2. víkend 5. běhu kurzu Come in


Vyhledávání


Vstup do privátní zóny


Srdečně děkujeme za podporu!


Jak snadno podpořit salesiánské misie?

Chcete podpořit salesiánské misie a nevíte jak? Nabízíme vám snadný způsob, jak se zapojit do salesiánského misijního hnutí ve prospěch chudých a opuštěných dětí.

Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť 'radostného dárce miluje Bůh'. (2 Kor 9,7)

Vážení přátelé salesiánských misií,

chcete-li podpořit salesiánské misie, budeme vám velice vděčni za ty, ke kterým vaše pomoc směřuje. Potřeby jsou veliké a každá i drobná pomoc má velký význam. Jako čeští salesiáni máme 3 velké priority.

Tři velké priority

1. Podpora salesiánských misií v Bulharsku.

- Personální náklady: Kromě českých salesiánů a dobrovolníků zde působí již 2 indičtí misionáři (Suresh Ekka a Donbor Jyrwa). Jejich financování je závislé na naší podpoře.

- Investiční náklady: Dokončuje se projekt na stavbu nového salesiánského centra ve Staré Zagoře. Polovina projektu je zaplacená. Nyní hledáme zbylé prostředky na jeho zaplacení.

2. Podpora misijních dobrovolníků a další naší činnosti pro misie

- Náklady na přípravu a činnost misijních dobrovolníků se hradí částečně z dotací, z příspěvků samotných dobrovolníků a z darů, shromažďovaných přes tzv. Adopci nablízko. Přes webové stránky www.adopcenablizko.cz je možné snadno podpořit tento druh misijní činnosti.

3. Dílo P. Johna Meda v severovýchodní Indii.

- Stipendia pro chudé studenty. Na sklonku svého života nás P. Med prosil, abychom nezapomněli na jeho chudé děti, o které se celý život staral.

Konkrétní cesta finanční podpory

Od 1. dubna 2012 můžete přispívat na speciální účet pro salesiánské misie 2100240326/2010 vedený u banky Fio.

O efektivním využití prostředků na salesiánské misie rozhoduje komise složená z provinciálního ekonoma, delegáta pro misie a člověka jmenovaného provinciálem salesiánů.

Rádi vám poděkujeme za zaslané dary. K tomu ale potřebujeme znát na vás kontakt. Proto nás můžete informovat o svém daru a také požádat o vystavení potvrzení o poskytnutém daru pro daňové účely na dary@sadba.org (SADBA).

Je také možné zaregistrovat se do Klubu přátel salesiánských misií.

Další způsoby podpory

Finanční podpora patří mezi nejjednodušší, ale ne nejúčinnější. Bez modlitby za misie a misionáře, šíření informací a zpráv, nejrůznější formy služby a podpory, osobního nasazení... by misijní činnost nebyla možná.

Děkuji za vaši velkorysost a přeji vám požehnané dny.

P. Jára Vracovský, delegát pro misie

 

Přehled dalších misijních potřeb je na http://www.sdb.cz/podporte-misie/ a na http://mladez.sdb.cz/podpora/ (zde je celkový přehled i některých starších projektů).

 


Príbuzné clánky


Tyto stránky provozujeStarý web neaktualizován od ledna 2013 - jít na Nové stránky SADBA