Přesun na obsah

Výběr jazyka / Výběr jazyka / Výběr jazyka

Čeština | English | Deutsch

 

Inovativní koncepce vzdělávání a formace salesiánských dobrovolníků k efektivnější sociální službě mladým lidem

Doba realizace: 1.9.2006 – 30.6.2008

Cílem projektu bylo systematické vzdělávání dobrovolných pracovníků salesiánských zařízení a zvyšování  jejich kvalifikace v oblasti sociálních služeb ve prospěch dětí a mládeže, kterým se uvedená zařízení věnují. Prostřednictvím vzdělávání jsme se snažili zvýšit dobrovolníkům jejich zaměstnatelnost a uplatnitelnost na trhu práce. Dále bylo cílem vytvořit informační síť mezi salesiánskými zařízeními, zejména na základě www portálu, vyškolení sítě redaktorů a přispěvatelů, se zaměřením na informovanost a vzdělávání dobrovolných pracovníků. Tento projekt byl pilotním projektem, který vytvořil a ověřil školící materiály.

Klíčovými aktivitami bylo vytvořit systém (víkendových) školení dobrovolných pracovníků:
a) „Salesiánští animátoři“ – 3letý vzdělávací cyklus, ročně 3 navazující víkendová školení.
b) „Cagliero – salesiánský volontariát“ – roční vzdělávací cyklus zahrnující 8 navazujících víkendových školení.
c) „Margherita“ – 10 hodin školení s 2 hodinovou praxí.
Dalšími doplňujícími aktivitami bylo individuální doprovázení dobrovolníků, motivační setkání mládeže nebo celostátní setkání salesiánských animátorů, které bylo určeno k výměně zkušeností a navázání spolupráce. Během tohoto projektu vznikl i webový portál.

Cílovou skupinou tohoto projektu byli mladí dobrovolníci, ochotní zapojit se do sociální služby v salesiánských zařízeních. A také děti a mládež, se kterými salesiánská zařízení pracují.

Tento projekt byl financován Evropským sociálním fondem (ESF).

Tyto stránky provozujeStarý web neaktualizován od ledna 2013 - jít na Nové stránky SADBA