Přesun na obsah

Výběr jazyka / Výběr jazyka / Výběr jazyka

Čeština | English | Deutsch

Úspěšné završení projektu vzdělávání dobrovolníků

Tisková zpráva: Ve čtvrtek 30.června 2011 došlo k ukončení dvouletého projektu Evropského sociálního fondu pod názvem ,,Vzdělávání dobrovolníků ke kvalitnější sociální službě“, který mladým lidem pomáhá k lepší uplatnitelnosti na trhu práce.

Projekt byl spuštěn a úspěšně probíhal od 1.července 2009. V rámci projektu se uskutečnilo vzdělávání dobrovolníků v projektech Salesiánští animátoři, Cagliero a Margherita. Do projektu patřily také doprovodné aktivity jako individuální doprovázení dobrovolníků, celostátní setkání salesiánských animátorů a další. Celkově bylo proškoleno a obdrželo certifikát 187 dobrovolníků. V rámci všech aktivit projektu bylo celkem podpořeno 570 osob. První projekt (2006-2008) vytvořil unikátní systém vzdělávání dobrovolníků, kteří pracují v salesiánském díle. Druhý projekt (2009-2011) zavádí do vzdělávání dobrovolníků e-learning, v rámci projektu byly vytvořeny metodiky vzdělávání dobrovolníků, vznikaly nové týmy instruktorů, inovativní bylo také doškolování dobrovolníků v místě jejich působení. Intenzivní zapracování nových instruktorů probíhalo například v týmu běhu F Salesiánské školy animátorů, dále v programu Cagliero a další. Doškolování dobrovolníků v místě působení probíhalo především v Sebranicích, kde jsou místní animátoři velmi aktivní a působí ve prospěch dětí a mládeže. Metodiky pomohou předat zkušenosti se vzděláváním dobrovolníků novým instruktorům a zajistit tak kvalitu vzdělávání dobrovolníků do budoucna. Využita byla také nabídka individuálního doprovázení, kde měli účastníci možnost reflektovat svou službu, setkat se se supervizorem, najít motivaci pro dobrovolnickou službu atd. Ve vzdělávání dobrovolníků je používán systém Moodle, který umožňuje e-learningové vzdělávání nad rámec školících víkendů, dobrovolníci se skrze něj přihlašují na víkendy, jsou jim zadávány domácí úkoly a další. Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Logo ESF zde. (obrázek JPEG)zde.Tyto stránky provozujeStarý web neaktualizován od ledna 2013 - jít na Nové stránky SADBA