Přesun na obsah

Výběr jazyka / Výběr jazyka / Výběr jazyka

Čeština | English | Deutsch

Projekty spolufinacované z ESF a státního rozpočtu

logo Evropského sociálního fondu, vlajky EU a ČR

Oficiální popis Evropského sociálního fondu (ESF) zní:
"ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů."

V polovině září 2006 byl přijatý náš projekt, nyní spolufinacovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Průběžně budeme informovat o průběhu.

Více informaci o ESF v ČR


Vzdělávání salesiánských dobrovolníků

Od 1. září 2006 Salesiánská asociace Dona Boska (SADBA) realizuje projekt Inovativní koncepce vzdělávání a formace salesiánských dobrovolníků k efektivnější sociální službě mladým lidem, který byl podpořen Evropským sociálním fondem a rozpočtem České republiky. Projekt je primárně určen mladým dobrovolníkům, kteří jsou ochotni se věnovat dobrovolné práci s dětmi a mládeží v salesiánských zařízeních. Zde se na mnoha místech jedná o znevýhodněné skupiny (Teplice,Ostrava, České Budějovice – Rómové; Sebranice, Rumburk, Moravské Budějovice atd. – děti a mládež ze sociálně slabších rodin a venkovského prostředí).

CÍLEM PROJEKTU je

 1. systematické vzdělávání dobrovolných pracovníků salesiánských zařízení a zvyšování jejich kvalifikace v oblasti sociálních služeb ve prospěch dětí a mládeže, kterým se uvedená zařízení věnují. Prostřednictvím vzdělávání chceme dobrovolníkům zvýšit jejich zaměstnatelnost a uplatnitelnost na trhu práce a motivovat je ke službě pro druhé. Jde o pilotní projekt, který vytvoří a ověří školící materiály a metodiky vzdělávání.
 2. vytvoření informační sítě mezi salesiánskými zařízeními, zejména na základě www portálu, vyškolení sítě redaktorů a přispěvovatelů, se zaměřením na informovanost a vzdělávání dobrovolných pracovníků.

Každý dobrovolník získá osvědčení (certifikát) po absolvování a po závěrečném testu vzdělávacího programu.

CÍLOVÉ AKTIVITY

1) systém (víkendových) školení dobrovolných pracovníků:

„SALESIÁNŠTÍ ANIMÁTOŘI“

tříletá příprava pro méně intenzivní dobrovolnou činnost, kterou mohou vykonávat mladí lidé od 15 let až po dvou letech přípravy. Příprava je rozdělena do 3 víkendových setkání ročně. V rámci celého tříletého cyklu tedy bude 9 přípravných víkendů

 • Akreditovaný vzdělávací dobrovolnický program pro dobrovolníky s menší intenzitou zapojení (< 10 hod/týd.)
 • 3letý vzdělávací cyklus, ročně 3 navazující víkendová školení. Celkem 180 hod. (za celý 3letý cyklus, ročně tedy 60 hod.) + 20 hod. praxe.
 • V rámci projektu se uskuteční 2 roky z 3letého vzdělávací cyklu. Každý rok začíná nový ročník dobrovolníků.

„CAGLIERO – salesiánský volontariát“

 • program chce umožnit mladým lidem věnovat rok svého života službě druhým
 • Akreditovaný vzdělávací dobrovolnický program pro dobrovolníky s velkou intenzitou zapojení (> 20 hod/týd.).
 • Roční vzdělávací cyklus zahrnující 8 navazujících víkendových školení. Celkem 160 hod. + 10 hod. praxe. Zahrnuje také přípravu na život v komunitě.
 • V rámci projektu se uskuteční 2 roční cykly.

„MARGHERITA“

 • Akreditovaný vzdělávací dobrovolnický program pro dobrovolníky s menší intenzitou zapojení (< 10 hod/týd.), určený pro ty, kteří nemohou absolvovat časově náročný program „salesiánští animátoři“ (např. mladé maminky a zaměstnaní lidé).
 • 10 hod. školení s 2 hod. praxí, ihned poté může následovat zapojení do dobrovolné služby.
 • V rámci projektu se uskuteční 6 školení, každé určené pro jiné účastníky.

DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ AKTIVITY pro výše uvedené vzdělávací programy

 • Nabídka individuálního doprovázení dobrovolníků, realizovaná víkendovými setkáními a osobním kontaktem
 • Celostátní setkání salesiánských animátorů – nabídne výměnu zkušeností, svědectví dobrovolníků, odborné přednášky a další zajímavé aktivity
 • Vytvoření publikování školícího a propagačního materiálu pro dobrovolné pracovníky.

2) Školení www zpravodajů

 • cílem tohoto školení je vyškolit dopisovatele a redaktory www stránek. Ti umožní efektivní komunikaci v rámci sítě salesiánských středisek a zvýší jejich počítačovou gramotnost. Vyškolení budou lidé z jednotlivých oblastí/středisek, buď mladí dobrovolníci, nebo personál zařízení v pracovně právním vztahu.

ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů – více na www.esf.cz či www.esfcr.cz.

Tyto stránky provozujeStarý web neaktualizován od ledna 2013 - jít na Nové stránky SADBA