Přesun na obsah

Výběr jazyka / Výběr jazyka / Výběr jazyka

Čeština | English | Deutsch

Poslední fotogalerie

2. víkend 5. běhu kurzu Come in


Vyhledávání


Vstup do privátní zóny


Srdečně děkujeme za podporu!


COME IN - cyklus setkání pro orientaci v povolání

V životě přichází důležité chvíle. Jednou z nich je nepochybně ta, kdy si člověk začne klást podstatné otázky o svém životě a povolání. Která je ta pravá cesta, na kterou mě volá Bůh?

Pod názvem COME-IN se skrývá podaná ruka těm, kteří berou svůj život vážně a přemýšlí nad svým povoláním. Během jednoho školního roku se mohou zúčastit čtyř na sebe navazujících setkání, zaměřených na rozlišování povolání.

Na přípravě setkání spolupracuje řada salesiánů (P. Radek Gottwald, P. Jaroslav Mikeš, P. Jaroslav Vracovský) a dobrovolníků. V programu se počítá s odbornými přednáškami, se svědectvími, spoluprací s manželi a různými odborníky.

 

Témata jednotlivých setkání:

1. Já a Bůh       26. – 28. 9. 2008

„Co je člověk, že na něho pamatuješ, syn člověka, že se ho ujímáš?“  (Ž 8, 5)
    • Sebepoznání a komunikace
    • Duchovní život

2. Spektrum povolání 5. - 7. 12. 2008

„Dary jsou sice rozdílné, ale je tentýž Duch.“  (1 K 12, 4)
    • Boží plán s mým životem
    • Různost povolání

3. Co mě zotročuje?  13. – 15. 3. 2009

„Pane, ať vidím!“  (L 18, 41)
    • Překážky na cestě
    • Vnitřní řád a pravidelnost

4. Cesta k rozhodnutí   29. – 31. 5. 09

„Proto se stále za vás modlíme, aby vás náš Pán učinil hodnými svého povolání a svou mocí přivedl k naplnění každé vaše dobré rozhodnutí...“  (2 Te 1, 11)
    • Životní projekt

Více informací je zde.

Tyto stránky provozujeStarý web neaktualizován od ledna 2013 - jít na Nové stránky SADBA