Přesun na obsah

Výběr jazyka / Výběr jazyka / Výběr jazyka

Čeština | English | Deutsch

Provincie Dimapur (severovýchodní Indie)

 

1. Historie provincie Dimapur
 
Salesiánská provincie Dimapur, jedna z deseti v Indii, vznikla z někdejší provincie Guwahati v roce 1981. Inaugurace provincie se konala 18. června 1982 na Svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Provincie je zasvěcená sv. Františku Saleskému.
Provincie zahrnuje státy Arunáčalpradéš, horní Assam, Manipur a Nagaland s počtem obyvatel 38,4 milionu. Dále zahrnuje ještě země Bhútán, Bangladéš, Čínu a Myanmar, které obklopují tento region.
Provinční ústředí bylo založeno v městě Dimapur, které se nachází na hranici států Nagaland a Assam. Dimapur je obchodním centrem státu Nagaland a je snadno dostupné po silnici, železnici i vzduchem.
Provincie Dimapur pokrývá diecéze Itanagar a Miao v Arunáčalpradéš, Dibrugarh a Tezpur v Assam, Kohima v Nagaland a arcibiskupství Imphal v Manipur.
Práce v provincii je úzce svázaná s misii Diprugarh, kterou začal Fr. Leo Piasecky v roce 1920. První kontakt salesiánů s lidmi v Arunáčalpradéš byl navázán Fr. Aloysius Cerato v roce 1940. Postupně zde bylo několik dalších salesiánských misionářů, kteří se usilovně starali o místní církev a zasadili se tak o rozvoj salesiánské práce po celém regionu, přestože někteří bratři museli položit i svůj život. Nyní se provincie rozrostla na 43 domů s 221 spolubratry.
 

2. Český misionář Jan Med
 
Jedním ze salesiánů působící zde je i český misionář kněz Jan Med, který do Indie přišel v roce 1935. Jeho cílem bylo přivést místní lidi ke vzdělání, proto zde vydal několik knih a také sborník duchovních písní.  Založil školu Dona Bosca v Tirumpatturu v Tamilnadu, která je nyní známou samosprávnou školou. Pracoval také na založení teologické university v Bangalore a university Dona Bosca v Maramu. P. Med stále aktivně pracuje. Jeho největší současnou aktivitou je starost o vzdělání chudých dětí v celém Manipuru. Podporuje studium téměř 400 chudých dětí v celém státě.
 

3. Aktivity zdejších salesiánů
 
Jádro každého salesiánského povolání je zájem o mladé lidi. Ani v Indii to mu není jinak. Místní salesiáni se zde starají o vzdělání a realizaci různých aktivit, prostřednictvím nichž se může mládež rozvíjet.
V provincii Dimapur je péče o mládež koordinována prostřednictvím organizace Don Bosco Youth and Educational Services (DBYES), která byla založena v roce 1992. DBYES poskytuje služby, jako jsou kulturní a vzdělávací programy, programy pro osobnostní rozvoj, profesního poradenství a další. Organizace se také snaží šířit informovanost o zdraví, nemocech (AIDS) a drogové závislosti.
Salesiáni se zde také zasazují o efektivní trávení volného času mladých lidí. Pořádají různé soutěže a hry pro děti, tábory, hudební kroužky, vyučují katechismus, školí vedoucích skupinek, atd.
Salesiáni se nestarají jen o mládež, ale i o chod několika farnosti a nabízejí i možnost vzdělání pro dospělé (počítačové kurzy, kurzy angličtiny, semináře o podnikání, promítání filmů s morálním ponaučením) a to bez ohledu na náboženství.
 


Více informaci na www.donboscodimapur.org.

 

Tyto stránky provozujeStarý web neaktualizován od ledna 2013 - jít na Nové stránky SADBA