Přesun na obsah

Výběr jazyka / Výběr jazyka / Výběr jazyka

Čeština | English | Deutsch

Cagliero11 - Červenec 12

Aktuality ze světa salesiánských misií, v prvním článku se dozvíte o snu Václava Klementa a "živé" misijní skupině "ART 43". Nadcházející program misionářů. A v druhém článku je svědectví filipínského misionáře v Kambodži, to je jenom něco málo, co můžete najít v pravidelném měsíčníku Cagliero 11.

Velmi záleží na misijní skupině

Vážení salesiáni a přátelé salesiánských misií,

rád bych se s vámi opět podělil o sen, který nosím v srdci poslední čtyři roky. Není to nic nového. Již před devadesáti lety napsal bl. Filip Rinaldi, že je třeba, aby byla misijní skupina v každém salesiánském domě! Jaký rozdíl přináší přítomnosti či nepřítomnost misijní skupiny v salesiánském díle nebo v salesiánské formační komunitě? Misijní skupina je zárukou, že misijní plamen stále hoří! Stejně tak jako nepřítomnost lékařských fakult a nemocnic by znemožnila zdravotní péči, tak i bez misionářů ad gentes a ad vitam – bez misijních skupin ve školách, farnostech, střediscích mládeže – je možné je velmi těžko očekávat, že bude misijní duch hořet!

Obvykle se misijní skupiny modlí a zvou ostatní k modlitbě za misijní činnost a misijní povolání, činí výchovně-pastorační komunity citlivými k potřebám celosvětové misie a mohou také přispět přímo v misijních aktivitách buď ve svém působišti, nebo prostřednictvím misijní dobrovolnické služby v zahraničí.

Teď chci představit velmi zvláštní skupinu. Při nedávné mimořádné vizitaci v provincii Krakov (Polsko) jsem se setkal s několika misijními skupinami ve školách, oratořích a farnostech. Za zmínku stojí skupina "ART 43", založená před pěti lety několika postnovici, kteří vzali vážně článek 43 salesiánských stanov o sociální komunikaci. Tito mladí salesiáni pochopili hned, že nejatraktivnější obraz naší kongregace spočívá v její misijní činnosti. Během několika málo let umístili více než 260 videí na YouTube (http://vimeo.com/art43). Kromě malého studia v Krakově – díky některým misijním dobrovolníkům – ART 43 zahájila (v roce 2011) provoz audiovizuálního studia v provinciálním domě v Ashaimanu - Ghana (AFW provincie). V současné době je ART 43 velmi živá v postnoviciátě v Lad (Polsko) a v semináři v Krakově (Polsko). V peněžence nosím s sebou jeden z prvních produktů ART 43: modlitbu za misionáře ve velikosti občanského průkazu, na jejímž rubu jsou každý den připomínány 3 - 4 země, kde působíme.

Doufám, že jsme schopni podpořit podobné skupiny ve všech našich dílech.

P. Václav Klement, SDB

hlavní rádce pro misie

Nadcházející události v roce 2012:

30. července – 4. srpna: Studijní dny ohledně salesiánské přítomnosti mezi muslimy, Salesianum (Řím)

6. srpna – 27. srpna: Následný formační kurz pro misionáře v Americe, Quito (Ekvádor)

4. září – 30. září: Formační kurz pro nové misionáře (Řím, Turín)

17. září - 6. prosince: XV. formační kurz pro misionáře, UPS (Řím)

5. až 9. listopadu: Studijní dny salesiánských misií o prvotním hlásání Krista v Africe a Madagaskaru, Addis Abeba (Etiopie)

9. až 11. listopadu: Setkání delegátů provincií pro misijní animaci Afriky a Madagaskaru, Addis Abeba (Etiopie)

Tak jako Don Bosko předávám salesiánské charisma v Kambodži svědectvím o Boží lásce!

V mládí jsem byl fascinován filmem o apoštolu malomocných sv. Damiánu z Molokai. V něm jsem uviděl to, o čem jsem snil – celoživotní misionářskou službu malomocným.

Tato touha mě neopustila ani v aspirantátu. Jak roky plynuly, uvědomil jsem si, že moje povolání k misijnímu životu není k malomocným, ale k mládeži na okraji společnosti. Strávil jsem 25 let života salesiánskou prací pro mládež, jako provinciální delegát pro mládež, později jako animátor povolání a nakonec jako formátor v přednoviciátu a postnoviciátu. Po všechna ta léta jsem si uchoval naději, že bych mohl někdy jít i do misií v zahraničí.

Nakonec byla moje žádost přijata a hlavní představený mě poslal do Kambodže. V roce 2008 jsem absolvoval vstupní kurz pro nové misionáře v Římě a Turíně jako přípravu na 139. misijní výpravu. Kurz mi umožnil celkový pohled na povahu, cíle a požadavky misijního života. Dal mi příležitost k reflexi a nastavení priorit v osobním plánu života salesiánského misionáře. To mi pomohlo ujasnit si správné motivace a postoje. Pouť na salesiánská svatá místa mně pomohla ocenit a zamilovat si salesiánské a misijní povolání.

A teď, když jsem misionářem v Kambodži, se snažím předat charisma Dona Boska naší kambodžské mládeži a spolupracovníkům svědectvím o Boží lásce tak, jak to Don Bosko dělal za svého života. Je tu spousta práce pro nás 3 salesiány v komunitě. Ale je to snazší díky úsilí o spolupráci a vzájemné podpoře. Náš úkol spočívá v neustálé přítomnosti mezi chudou mládeží a v odhodlání je vzdělávat a formovat. Vedle formačních setkání seznamujeme naše studenty a spolupracovníky se životem Dona Boska a preventivním systémem, vybíráme z nich dobrovolníky pro vedení a animaci v naší víkendové oratoři. Letos jsme také nabídli našim katolickým studentům a spolupracovníkům, že mohou působit jako katecheté. Svou službou v místní církvi si osvojují spiritualitu Dona Boska. Začali jsme reorganizací Sdružení našich bývalých žáků a podporou Sdružení salesiánů-spolupracovníků. Díky vytrvalosti ve formaci a podporou jejich angažovanosti se dále aktivněji zapojují do poslání celé salesiánské rodiny.

Soustavně studuji khmerský jazyk. Díky porozumění jazyku jsem lépe pochopil kambodžský způsob myšlení, kulturu i postoje. Uvědomil jsem si, že teď jsem trpělivější a chápavější v kontaktu s Kambodžany, než v prvním roce misijního působení. Naučil jsem se přijmout to, co jsou schopni dělat nyní, a setkávat se s nimi na jejich úrovni. Snažím se být nápaditější a kreativní, abych jim umožňoval objevovat nové cesty růstu a rozvoje.

Při poslední dovolené ve své vlasti jsem si uvědomil, že má mysl a mé srdce opravdu neopustily Kambodžu. Doufám a modlím se, aby to tak zůstalo navždy!

P. Roel Soto

Filipínec, misionář v Kambodži

Salesiánský misijní úmysl

VÝCHODNÍ ASIE - OCEÁNIE – za rozkvět misijní služby salesiánských dobrovolníků

Aby salesiáni ve východní Asii a Oceánii mohli pomáhat mladým zapojit se s nadšením do salesiánské misijní dobrovolnické služby.

Z deseti provincií regionu má pět provincií programy misijní dobrovolnické služby. Modlíme se za salesiány zapojené do misijní dobrovolnické služby, aby pomáhali mladým dobrovolníkům v růstu k radikálnímu přijetí i dlouhodobých závazků. Modlíme se za mladé lidi zapojené v „projektu Cagliero – Austrálie," Mezinárodní dobrovolnické skupině' – Republika Korea, "Salesiánské skupině laických dobrovolníků ' – Filipíny-sever," SALVO' – Filipíny-jih, "Don Bosko dobrovolnické skupině“ – Japonsko, "Pochodňové hnutí ' – Hong Kong, aby pochopili, že je třeba se angažovat nejen v projektech v zahraničí během dovolené, ale zapojit se s nadšením a energií do dobrovolnické služby ve svých domovských provinciích.

Všechna předchozí vydání "Cagliero 11" jsou k dispozici na purl.org/sdb/SDL/Cagliero a v češtině na http://mladez.sdb.cz/cagliero11/Tyto stránky provozujeStarý web neaktualizován od ledna 2013 - jít na Nové stránky SADBA