Přesun na obsah

Výběr jazyka / Výběr jazyka / Výběr jazyka

Čeština | English | Deutsch

Cagliero11 - Červen 12

Aktuality ze světa salesiánských misií, život a památka velkého misionáře a provinciála Brazílie-Manaus, Svědectví od polského misionáře pusobícího v Bangladéši, misijní úmysl za Polsko, to je jenom něco málo, co můžete najít v pravidelném měsíčníku Cagliero 11.

Verzi ve formátu PDF s obrázky (1 A4 oboustranně) si můžete stáhnout u tohoto článku.

Svědectví a sen velkého misionáře

Drazí přátelé salesiánů a salesiánských misií,

Tentokrát chci připomenout život a památku velkého misionáře a provinciála Brazílie-Manaus, P. Benjamina Morando, SDB (1943-2012), narozeného v Itálii, který strávil 48 let v amazonské oblasti Brazílie. Během mé animační návštěvy v provincii Manaus, poté, co mě dva týdny doprovázel po pěti misijních střediscích v amazonské džungli Rio Negro, nečekaně zemřel 5. května 2012 na embolii. Když rozjímám nad poselstvím života P. Benjamina několik týdnů po jeho smrti, došlo mi, co nám jeho smrt říká. Našel jsem heslo shrnující jeho život: "inkulturace".

Misie Yaurete byla skutečně nejblíže jeho srdci. V roce 1994 založil aspirantát pro místní povolání. Nyní máme v této oblasti čtyři domorodé kněze a řadu dalších mladých salesiánů ve formaci.

Blízký přítel P. Benjamina, Dom Edson Damian, biskup ze São Gabriel da Cachoeira, Brazílie - Amazonas, se podělil během pohřební mše v Manaus 7. května 2012 o toto svědectví:

"Ze svých 69 let života věnoval P. Benjamin 48 let misii v Amazonii. Vydával se zcela ze svých sil při plnění všech úkolů, které mu byly v misijní provincii Amazonky svěřeny.

Myslím si však, že to byla církev v Rio Negro, a to v Yauaretê, kde čelil nejtěžším výzvám, kde prožil nejšťastnější a nejintenzivnější léta svého života. Než ho překvapila „sestra smrt“, neměl čas sepsat své paměti, přesto nám zanechal poslední vůli psanou srdcem a nohama. Svatý Augustin říká, že "jsou to naše city, které hýbají našima nohama."

"Jeho poslední prací bylo doprovázet P. Václava Klementa, hlavního rádce pro salesiánské misie. Společně navštívili pět misijních středisek roztroušených po celé rozlehlé Amazonii Rio Negra. Misijní středisko Yuaretê je nejvzdálenější ze všech. Svou návštěvu jsem úmyslně zvolil v době oslav a slavností Týdne domorodých národů. Zde také P. Benjamin předsedal svému poslednímu slavení eucharistie.

"Mluvil jsem s P. Benjaminem, když cestoval do Sao Gabriel, den před návratem do Manaus s P. Václavem. Jen čtyři dny poté nás opustil. S nadšením líčil vitalitu domorodých národů v Yauaretê: organizaci vesnic, krásu tance, práci laiků, salesiánská povolání pro další svěcení. Pošeptal mi, že plánoval rozšířit misii v Rio Negro. Nakonec mi řekl: "inkulturní evangelizace se bude realizovat pouze tehdy, když budeme mít více povolání a když domorodí misionáři zůstanou v této oblasti."

Ztratili jsme salesiána, ale získali jsme přímluvce v nebi.

Svatost salesiánských misionářů se předává cestou inkulturace!

P. Václav Klement, SDB

hlavní rádce pro misie

Snažím se žít, prohlubovat a předávat charisma Dona Boska v Bangladéši

K mému prvnímu kontaktu s misiemi došlo, když jsem se přidal k misijní skupině v semináři v Krakově. Právě během našeho prvního setkání mě hned zaujala misijní činnost kongregace SDB. Po mém vysvěcení mě provinciál poslal pracovat do salesiánské školy v Świętochłowicích. Kromě různých povinností ve škole jsem byl také animátorem misijních dobrovolníků pro Akwaba , což je pobočka pro dobrovolníky SWM Krakov. Zapojil jsem se do skupiny mladých lidí připravujících prázdninový tábor pro děti v Ghaně (Afrika). Díky této výjimečné zkušenosti se má touha být misionářem ještě prohloubila. Ve svém nitru jsem prožíval velikou radost. Uvědomil jsem si, že úsměv dítěte z chudinských čtvrtí je mnohem cennější než řada jiných věcí. Poznal jsem, že svět opravdu potřebuje hlasatele evangelia a svědky Ježíše Krista. Tato zkušenost mě dovedla k rozhodnutí stát se misionářem. Hlavním představeným jsem byl vyslán do nově vzniklé salesiánské misie v Bangladéši.

Před odjezdem v roce 2010 jsem měl možnost zúčastnit se kurzu pro nové misionáře v Římě a Turíně. Během tohoto měsíce jsem se mohl setkat s jinými misionáři, naslouchat v přátelské atmosféře jejich přednáškám a zkušenostem, což mi pomohlo stát se misionářem. Sotva jsem přijel do Bangladéše, skutečně jsem pochopil užitečnost toho, co jsem se během kurzu naučil.

Jsem hluboce zavázán Bohu za to, že mě povolal, abych se stal salesiánským knězem. Don Bosco pokračuje dnes v práci skrze nás salesiány prostřednictvím preventivního systému. Jako misionář v Bangladéši, kde je muslimská většina, se považuji za šťastného, že mohu usilovat o to žít, prohlubovat a předávat vzácné dědictví Dona Boska v zemi, kde jsou salesiáni přítomni pouhých 6 let. Snažím se používat preventivní systém ve své každodenní misijní činnosti, konkrétně při výchově chlapců v internátu, dětí v oratoři a vůbec při styku s lidmi v nově otevřeném misijním středisku Lokhikul.

Navzdory tomu, že Bangladéš je jednou z nejchudších zemí na světě sužovaná mnoha problémy, miluji toto místo a jeho obyvatele. Setkání s místními lidmi je něco, na co se každý den těším.

P. Paweł Kociolek

Polák, misionář v Bangladéši

15. 06. 2012 - Světový den modliteb za posvěcení kněží

Salesiánský misijní úmysl

EVROPA - za mladé křesťany v Polsku

Aby mladí věřící v Polsku, svěřující svůj každodenní život Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu, vyrostli v opravdové svědky křesťanského života v Evropě.

Mladistvá vitalita čtyř provincií v Polsku je velkým zdrojem pro novou evangelizaci evropského světadílu. Modlíme se, aby naši spolubratři v Polsku poznali, jak doprovázet mladé lidi a pomáhali jim rozvíjet hlubokou a aktivní víru v dnešní multikulturní a multináboženské společnosti.

Všechna předchozí vydání „Cagliero 11" jsou k dispozici na http://www.sdb.org/en/Departments/Missions/Cagliero_11 a v češtině na http://mladez.sdb.cz/cagliero11/


Ke stažení


Tyto stránky provozujeStarý web neaktualizován od ledna 2013 - jít na Nové stránky SADBA