Přesun na obsah

Výběr jazyka / Výběr jazyka / Výběr jazyka

Čeština | English | Deutsch

clánky v rubrice Zprávy

Šafaříková Marie

Vánoční přání ze SADBY

Podívejte se na 2 a půl minutové vánoční videopřání lidí, kteří pracují v Sadbě. Můžete na něm spatřit i tři současné dobrovolníky z Litvy a Indie, kteří pracují v salesiánském centru v Kobylisích.
Švecová Jana

křest

křest zkouška

Švecová Jana

Jak se líbí německým dobrovolníkům v ČR?

Kryštofovi i Bernhardovi se jejich dobrovolná služba v Salesiánském centru v Praze již rychle krátí. Nechte se povzbudit třeba i tím, jak skvěle je možné se naučit během několika měsíců i naši složitou češtinu. Jejich vzájemný rozhovor o zkušenostech v ČR nebyl nikým opravován.
Švecová Jana

Hledáme ubytování v Praze

Pro naše 2-3 zahraniční dobrovolníky - chlapce (Litva, Indie + možná Německo) hledáme levné skromné ubytování v Praze.

Řeháček Jakub

DOMISAL 2010: Romská kulturní a hodnotová orientace II.

Odlišná kultura a hodnoty romské menšiny jsou v drtivé většině případů důvodem k vzájemnému nepochopení mezi některými Romy a členy majority. Následující odstavce jsou věnovány výchově dětí k hodnotám v romské rodině
Švecová Jana

Výroční zpráva SADBY za rok 2009

Přečtěte si, s čím zapásila a z čeho se radovala SADBA v roce 2009.

Švecová Jana

Noví misijní dobrovolníci odjíždějí do světa

Celoroční příprava misijních dobrovolníků vyvrcholila v sobotu 19. června 2010 v Ostravě exotickým programem pro veřejnost "AKSANTI" a složením dobrovolnického slibu při bohoslužbě v neděli 20. června 2010.

Švecová Jana

Vyslání dobrovolníků na Televizi Noe

13 dobrovolníků odjíždí letos opět do světa. Slavnostní bohoslužbu s jejich vysláním přenáší živě Televize Noe v neděli 20. 6. 2010 od 10:30. S dobrovolníky se můžete rozloučit při programu AKSANTI v sobotu 19. 6. 2010 v Ostravě.

Švecová Jana

Tisková konference

Již druhá tisková konference o Adopci nablízko a nových letošních dobrovolnících proběhla ve středu 16. 6. 2010 v Praze. Zúčastnili se jí zástupce Rádia Proglas, Českého rozhlasu, Televize Noe a dalších médií.

Jiráček Václav

Proběhlo Setkání se salesiány v Brně - Zabovřeskách

Minulý víkend proběhlo u salesiánů v Brně - Žabovřeskách vydařené setkání s názvem "Rádi bychom viděli Ježíše"

Tyto stránky provozujeStarý web neaktualizován od ledna 2013 - jít na Nové stránky SADBA