Přesun na obsah

Výběr jazyka / Výběr jazyka / Výběr jazyka

Čeština | English | Deutsch

Cagliero 11 – září 2012

30. září 2012 bude vysláno z baziliky Panny Marie Pomocnice v Turíně 45 nových misionářů. Této významné události je věnován zářijový měsíčník Cagliero 11.

Cagliero 11 – září 2012

č. 45 – září 2012

Zpravodaj pro salesiánskou misijní animaci

Publikace misijního odboru pro salesiánské komunity a přátele salesiánských misií

"Buď úsměvem a zpřítomněním něžnosti Ježíše k mladým lidem, k nimž jsi poslán."

Vážení salesiánští misionáři a přátelé salesiánských misií!

Vzhledem k tomu,  že  "každé volání je známkou toho, že Pán miluje kongregaci" (S 22), přítomnost 45 nových misionářů v bazilice Panny Marie Pomocnice křesťanů pro 143. misijní výpravu ukazuje na Boží lásku k mnohým mladým nekřesťanům, kteří čekají na nové posly evangelia. Podobně jako každý rok u 400-500 salesiánských noviců, většina z misionářů pochází hlavně ze dvou světadílů - z Asie a Afriky.

Na Valdoku dostane každý 30. září misijní kříž z rukou hlavního představeného. Ale proces, který začal tím, že každý z nich sepsal žádost hlavnímu představenému, byl u všech podobný. Až do doby, než byl každý z nich vyslán do misií. K prvotní motivaci k misionářskému životu obvykle dochází v průběhu aspirantátu nebo noviciátu. Díky setkání s misionáři, misijními videi nebo krátkými letními misijními zkušenostmi je započata cesta bez hranic. Motivace v písemných žádostech P. Pascualu Chávezovi - "být vyslán kamkoli do světa podle potřeb kongregace" - ukazuje, že je někdy třeba prohloubení motivace k misijnímu životu tak, aby byl lépe chápán význam "missio ad gentes" ve stylu Dona Boska.

Během 25 dnů kurzu (Řím - Colle Don Bosco) jsou noví misionáři vedeni k prohloubení jejich motivace. Předávání misijního kříže to vše vysvětlí: „… Přijmi znamení lásky Krista Vykupitele. Ať je ti oporou a vzorem pravé a věrné lásky.  Buď úsměvem a zpřítomněním něžnosti Ježíše k mladým lidem, k nimž jsi poslán.  Ve svém poslání usiluj o svatost a najdi radost, která naplní tvůj život.“

Zvu všechny k modlitbě, aby se mnoho salesiánů otevřelo k odpovědi na misijní výzvu!

P. Václav Klement, SDB

Hlavní rádce pro misie

Proč Orientační kurz pro nové misionáře?

Orientační kurz pro nové misionáře – od 5. do 30. září 2012 – je určen k  bezprostřední přípravě nových misionářů před jejich odjezdem. Jeho cílem je jim poskytnout odpovídající nástroje ke vstupu do nové kultury, začlenění se do nového prostředí a k rozvoji osobní otevřenosti, respektu a důvěry tak, aby jejich misijní působení bylo efektivní, pokorné a diskrétní.

Kurz se koná v Římě na Pisaně  a na salesiánských svatých místech.  Skládá se ze tří hlavních částí - antropologicko-kulturní,  misiologické a salesiánské - a je určen především jako formační zkušenost (podpora správných postojů a misijních hodnot) a ne informace (získávání nových znalostí nebo nápadů). Smyslem kurzu je pomoci novému misionáři ověřit si, promyslet a (někdy) objevit hlubší důvody pro to, proč se stal misionářem - velký důraz se klade na osobní reflexi a modlitbu, sdílení zkušeností a naslouchání jednotlivým svědectvím.

Předávání misijního kříže hlavním představeným v bazilice Panny Marie Pomocnice křesťanů na Valdoku  dne 30. září je vyvrcholením kurzu.

Doprovázejme našich 45 nových misionářů modlitbami!

P. Alfred Maravilla, SDB

Koordinátor kurzu

Členové 143. salesiánské misijní výpravy

«Tradiční, dlouho přijímaný model rozdělení světa na "křesťanské země" a "misijní oblasti", a to navzdory jeho koncepční jasnosti, je v současnosti považován za omezený, zjednodušující a neodpovídající dnešní situaci. Z tohoto důvodu jej není vhodné používat jako vzor pro budování dnešní ch křesťanských společenství ».

(Synod o nové evangelizaci.  Lineamenta, 9)

Jméno

Provincie

Země určení

Dc. Samuel AMAGLO

AFO

Maroko (FRB)

S Giuseppe CAO DUY VU

VIE

Argentina (ARS)

P Roberto CAPPELLETTI

INE

Brazílie (BPA)

L Peter ČERVEŇ

SLK

Ázerbájdžán

L Giuseppe DAO DUC QUOC

VIE

Británie

P Maria Jerald DAVID

INK

Sibiř (SLK)

P Laércio José DE LIMA

BRE

Japonsko

P Aurelio DI QUATTRO

ISI

Peru

S Leo DHANRAJ

INM

Rakousko

Dc. Taras GALAIURA

UKR

Brazílie (BPA)

L Giuseppe HA DUC LUYEN

VIE

Pákistán (FIS)

S Donbor JYRWA

INS

Bulharsko (CEP)

P Augustine KHARMUTI

ING

Keňa (AFE)

P Solomon KOLANDAISWAMY

INM

AGL

P Enri Clemente LEIGMAN

BPA

SUO

S Giuseppe LE QUOC HUNG

VIE

Delegation of Sudan

P Manel MORANCHO PERIS

SBA

Kuba (ANT)

P Casimir Raj MOTCHAM

INT

Irsko

S Joseph James NAKHOLI

ZMB

Delegation of Sudan

P Lukasz Benedykt NAWRAT

PLS

Irsko

S Giovanni Battista NGUYEN DUC MINH TAM

VIE

Čína

S Giovanni Battista NGUYEN DUY TAN

VIE

Brazílie (BMA)

S Pietro NGUYEN TRONG NGHIA

VIE

Nigérie (AFW)

S Giuseppe NGUYEN QUANG VINH

VIE

Bolívie

S Giuseppe NGUYEN VAN GIA CAT

VIE

AGL

S Bartolomeo NGUYẾN QUANG LÂM SƠN

VIE

Brazílie (BMA)

S Giuseppe NGUYEN XUAN PHUOC

VIE

Uruguay

S Joseph Kunle OGUNDANA

AFW

Bangladéš (INC)

P Marián ONDRIAŠ

SLK

Slovensko (Romové)

L José Luis OROZCO GONZÁLEZ

COM

Kuba (ANT)

P Peter PAGÁČ

SLK

Británie

S Jou Agustinus POMA

ITM

Paraguay

S Daniel RAFANOMEZANTSOA

VIE

Kambodža (THA)

S François de Paul RAKOTOMALALA

MDG

Zambie

L Phero PHAM MINH TAM

IND

Delegation of Sudan

S Giuseppe PHAM NGOC TOAN

VIE

Bolívie

P Sony POTTENPLACKAL

IND

Delegation of Nigeria

P Angel SANCHEZ

INH

Delegation of PNG-SI

P David TULIMELLI

VIE

Delegation of Sudan

S Domenico TRAN ĐUC THANH

VIE

Uruguay

S Pietro TRAN HONG TRIEU VUONG

VIE

Ekvádor

S Giuseppe TRAN THIEN PHUC

VIE

Čína

S Tomasso TRAN QUOC HUÂN

VIE

Delegation of Nigeria

P Peter Ey Ryan VERGOUW

ITM

Delegation of PNG-SI

P Stephen Jihun YU

KOR

Delegation of PNG-SI

Salesiánský misijní úmysl

Salesiánské misijní povolání:  143. salesiánská misijní výprava

Aby svědectví nových salesiánských misionářů vyslaných hlavním představeným v roce 2012 inspirovalo a podpořilo obnovení misijní výzvy, především u mladých provincií.

Od časů Dona Boska bylo asi 11.000 Salesiánů vysláno z baziliky Panny Marie Pomocnice křesťanů na Valdoku  (Turín). Většina salesiánů objevila své misijní povolání „ad gentes“ při setkání s jiným salesiánským misionářem.  Svědectví misionářského života sdílené s mladými lidmi a se spolubratry, je nejdůležitějším příspěvkem k propagaci misií.

Modleme se, aby si všechny provincie osvojily použití dostupných prostředků sociální komunikace tak, aby se mohli všichni seznámit se zkušenostmi misionářů. (Salesiánský Zpravodaj, provinční zpravodaje, návštěvy misionářů v místních komunitách, příspěvek do Cagliero11 nebo jeho distribuce v komunitách).

Všechna předchozí čísla "Cagliero 11" jsou k dispozici na purl.org / sdb / SDL / Cagliero


Príbuzné clánky


Tyto stránky provozujeStarý web neaktualizován od ledna 2013 - jít na Nové stránky SADBA