Přesun na obsah

Výběr jazyka / Výběr jazyka / Výběr jazyka

Čeština | English | Deutsch

Co stojí dobrovolná služba a kdo ji platí

Dobrovolník je člověk, kterého musí na jeho činnost někdo odborně připravit, poté putuje na dané místo, v tom místě jí, spí a pracuje s určitým stupněm rizika, proti kterému se pojišťuje. To vše pak někdo koordinuje. Co to stojí? Jaké jsou náklady na jednoho dobrovolníka v Zambii?

Dobrovolnická služba je práce jako každá jiná normální práce, s tím rozdílem, že dobrovolník nedostává žádný plat.  Naopak. Dobrovolník dokonce musí sám dát finanční prostředky na to, aby mohl pomáhat. Zní to absurdně, ale je to tak. Minimálně letenku si tak hradí sám. Není to nic levného - roční zpáteční letenka do Zambie vyšla na 43.233,- Kč.

Ale jsou zde i další náklady a výdaje, o které se "dělí" dobrovolník, vysílající organizace (salesiáni v Čechách) a přijímající organizace (salesiáni v Zambii). Kolik to je, kolik peněz je třeba sehnat a co kdo hradí, na to se můžete podívat v této tabulce:

Příklad rozpočtu dobrovolnického projektu CAGLIERO na jednoho dobrovolníka v Africe.
  Vysílající organizace  VO Přijímající organizace  PO Dobrovolník  D  
A. Příprava v ČR 37,900 Kč 0 Kč 2,400 Kč  
cestovné (8x) 3,400 Kč      
příspěvek na stravování (8x) 1,000 Kč   2,400 Kč  
ubytování (8x) 1,500 Kč      
jazykový kurs       dle potřeby dobrovolníka
lektorné 30,000 Kč      
další náklady na přípravu 2,000 Kč      
         
B. Cestovní náklady 0 Kč 0 Kč 62,500 Kč  
letenka     50,000 Kč  
víza     2,500 Kč v případě dotace hradí VO
očkování     10,000 Kč v případě dotace hradí VO
         
C. Pojištění 43,000 Kč 0 Kč 15,000 Kč  
zákonné zdravotní 13,000 Kč     na základě smlouvy s VO
důchodové - sociální 30,000 Kč   jen v případě dotace
cestovní zdravotní     12,500 Kč v případě dotace hradí VO
odpovědnosti za škodu     2,500 Kč v případě dotace hradí VO
         
D. Výkon d. služby 8,000 Kč 84,000 Kč 0 Kč  
ubytování   36,000 Kč    
stravování   24,000 Kč    
kapesné   24,000 Kč    
doškolování, supervize 8,000 Kč      
         
E. Režijní náklady 5,000 Kč 0 Kč 0 Kč  
kancelář 5,000 Kč      
   
Celkem 93,900 Kč 84,000 Kč 79,900 Kč 257,800 Kč

Dobrovolník pracující rok ve službách salesiánů má nulový přítok peněz plynoucích, kdyby pracoval v normálním zaměstnání. To je jeho finanční dar, podíl. I vy se můžete "zúčastnit" dobrovolné služby v Zambii. Nebude to ale tak, že Vás vezmu do batůžku a do Zambie, ale i tak se můžete PODÍLET na službě. Doslova. Třeba právě finančním příspěvkem. Budu vděčný za jakýkoli příspěvek! 

Příspěvek je možné poslat na účet Salesiánské asociace Dona Boska (SADBA), o.s., vedený u ČSOB Praha, č.ú.: 199028907/0300, variabilní symbol 2001.  Zájemcům SADBA ráda vystaví potvrzení o daru pro účelu odpočtu z daní.

Všem dárcům rovněž mohu posílat informace a novinky o činnosti v ChIngolském učilišti a o tom, jaký je život českého dobrovolníka v Zambii.

student učiliště v Chingole                                                              Jirka Štercl

Tyto stránky provozujeStarý web neaktualizován od ledna 2013 - jít na Nové stránky SADBA