Přesun na obsah

Výběr jazyka / Výběr jazyka / Výběr jazyka

Čeština | English | Deutsch

Co a proč dělají salesiáni v Chingole

240 studentů, může dnes zdarma studovat v 5 studijních oborech v salesiánském učilišti v městě Chingola, v státě Zambia.

Salesiáni přišli do Zambie v roce 1987. Začali zde s misijní činností, ve farnostech. Tím chtěli poznat lidi a aby lidé poznali salesiány. Zambie sousedí s Kongem, kde mají salesiáni učiliště, střediska a pod. Tato informace se snadno přenesla přes hranice a lidé ze Zambie chtěli aby salesiáni oteřeli školy i u nich. Od té doby zde postupně otevřely 4 salesiánská učiliště.


V roce 1992 bylo otevřeno učiliště v městě Chingola, kde  nyní působím jako dobrovolník. Tehdy byly otevřeny 3 studijní obory, s dvaceti žáky. Dnes zde studuje 240 žáků, dívek i chlapců v pěti studijních oborech. Jsou to tyto obory: zámečnictví, truhlářství, zemědělství, krejčovství a výpočetní technika.

Slavnostní otvírání truhlářského učiliště v Chingole

Učiliště není financováno zambijskou vládou. Je snaha ho financovat z darů místních obyvatel a firem, aby k němu lidé získali vztah. Rovněž část finančních prostředků je z řad dárců, z celého světa.

Studijní obory jsou v současné době dvouleté, plánuje se otevření tříletých studijních oborů, pro nejlepší studenty.

Studenti stráví přibližně polovinu výuky studiem teorie a druhou polovinu praxí. Praxe probíhá s drobným ručním nářadím. To jim posléze usnadní otevřít si svou vlastní drobnou živnost.

 

Zámečnické učiliště 

Učiliště je určeno pro chudé studenty, chlapce i dívky, ve věku 18 - 25 let. Učiliště má rovněž cíl vzdělávat mladé lidi, dát jim kvalifikaci. Studium je završeno závěrečnými zkouškami a studenti obdrží certifikát o absolování. V Zambii je nedostatek vzdělaných a kvalifikovaných lidí, ať již zámečníků, švadlen, či dokonce farmářů. Proto je v Zambii tak vysoká nezaměstnanost (až 50%). Díky vzdělání mají větší šanci najít uplatnění, sehnat dobrou práci, pomoci své rodině.

Učebna výpočetní technikyTyto stránky provozujeStarý web neaktualizován od ledna 2013 - jít na Nové stránky SADBA