Přesun na obsah

Výběr jazyka / Výběr jazyka / Výběr jazyka

Čeština | English | Deutsch

Dobrovolná služba v Bulharsku

Naši dobrovolníci pomáhají v misii českých salesiánů zejména ve městech Kazanlak a Stará Zagora ve středu Bulharska.

 


 

1. Co obnáší dobrovolná služba v Bulharsku?

O místo dobrovolníka se mohou ucházet mladí lidé, dívky i chlapci, ve věku od 18 let.  Dobrovolník může poznat jinou kulturu, zažít život v komunitě a přispívat svou prací na pomoc dětem a mladým lidem v Bulharsku.  Dobrovolná služba může být krátkodobá nebo dlouhodobá:


Krátkodobý volontariát

 • Vždy červenec. 
 • Max. 4 lidé (2 chlapci + 2 dívky).
 • Pomoc především s letními tábory pro romské a bulharské děti.


Dlouhodobý volontariát

 • Zpravidla říjen-srpen.
 • Zapojení do střediska mládeže v Kazanlaku a nového díla pro romské děti ve Staré Zagoře.
 • Zpravidla 2 lidé ročně.
 • Tato dobrovolná služba může být podpořena programem EU Mládež v akci.

 

2. Oblasti činnosti dobrovolníka


Práce s dětmi a mládeží

Je třeba vzít v potaz, že v Bulharsku je v oratoři přítomna povětšině mužská populace, jedná se často o příslušníky romského etnika. Od dobrovolníka se žádá:

 • podílení se na činnosti střediska mládeže - asistence, vymýšlení nových programů a činností pro děti v rámci volného programu ve středisku, vedení kroužků (kroužky v současné době: počítačový, výtvarný, kytara, angličtina, posilovna), pořádání turnajů, různých setkání i duchovních obnov.

 • výlety - asistence na výletech s dětmi, vymýšlení her.

 • letní a zimní tábory - asistence na táborech, vymýšlení programů a her.

 • asistence na mimoprogramových akcích pro děti a mládež - hodně času také zaberou neočekávané žádosti a přání našich dětí a mladých lidí (např. posilovna mimo rámec otvírací doby aj.)

 • výchovné působení na děti po vzoru preventivního výchovného systému. - co je preventivní výchovný systém Dona Boska?

Manuální činnost  

Je jasné, že někteří se necítí na to, pracovat přímo s dětmi a mládeží, proto mohou svoji dobrovolnou službu realizovat manuální prací. (V Kazanlaku i v Jambolu se dost staví, proto je možné se také zapojit do údržby domu a zahrady, výroby nových věcí pro činnost střediska apod.)


Podílení se na sociální činnosti

Salesiáni v Bulharsku pomáhají Bulharům i v sociální oblasti. Zde je kolikrát potřeba příprava balíčků pomoci, třídění materiální pomoci přicházející z ciziny, rozdělování a přidělování balíčků pomoci všem potřebným, apod.


Spoluúčast na životě komunity salesiánů

Dobrovolníci se podílí také na vaření, uklízení, psaní dopisů apod. Samozřejmě v rámci komunity je nabízena společná modlitba i částečně společný program.


Realizace podle svých schopností a zájmů

Záleží na potřebě místa a schopnostech každého jednotlivého dobrovolníka.

 

3. Očekávání od dobrovolníka

Určitá duchovní i lidská zralost, otevřenost pro práci s mládeží, schopnost žít v komunitě a spolupracovat v týmu, ochota přijmout jinou kulturu v celé své rozmanitosti.

 

Salesiáni v Bulharsku a jejich dílo 

 

      Podrobné informace o salesiánech v Bulharsku a jejich díle 

      naleznete na: http://www.salezianibg.com/

      

 

 

Středisko dětí a mládeže

Středisko dětí mládeže - Oazis se věnuje všem dětem a mládeži, kteří přicházejí. V takzvané oratoři je volný program a je to místo pro seznámení s mladými lidmi, zmonitorování jejich životní situace, pomoc v jejich lidském (pokud jsou křesťany) i v křesťanském růstu, zapojením je v různých kroužcích, akcích pořádaných střediskem i duchovních programech. Zde je obrovská oblast možností, ale ve všech programech se preferuje přítomnost salesiána nebo asistence.

Farnosti

Farnosti jsou tvořeny převážně z pravoslavných křesťanů. Přesto je nutné se i těmto našim lidem věnovat a i jim pomáhat v jejich těžkých situacích a v jejich víře. Proto pro ně pořádáme různé duchovní obnovy, vzdělávání ve víře, zpěvu apod. I toto je obrovské pole práce, ale práce velice důležité a potřebné.

Komunita salesiánů

Hodně práce je i v samotné komunitě, kde se její členové musí postarat o její chod. To znamená, že je třeba se podílet na všech pracech, které jsou spojené s životem komunity. Zároveň je třeba respektovat soukromí salesiánů .

Sociální pomoci

V rámci chudoby celé země se snažíme pomáhat mladým lidem, kteří mají materiální nedostek, školám, nemocnicím, postiženým dětem, menšinám, aby se mohli vzdělávat, pracovat a aktivně rozvíjet svůj život.

Letní tábory

Letní tábory patří o prázdninách k nejdůležitějším akcím, které jsou během roku. Zde mají možnost děti a mladí lidé odjet pryč z města a věnovat se různým, pro ně prospěšným aktivitám. I zde je nepřeberné množství příležitostí pro dobrovolníky, kteří se mohou zapojovat do přípravy a realizace táborů.

 

video o životě v romské machale na youtube: 1.díl, 2.díl


 

  

Všeobecné informace o Bulharsku

(v pdf. ke stažení):

MP3 ke stažení   půlhodina výuky Bulharštiny (28MB)  


Bývalí a současní dobrovolníci

Podívejte se na fotogalerie a webové stránky našich bývalých i současných dobrovolníků v Bulharsku! Přečtěte si také dopisy dobrovolníků!

Dlouhodobí:

 • 2005/6 Martin Jílek
 • 2006/8 Pavel Osoha:  fotky
 • 2006/7 Jiří Štercl: fotky 
 • 2007/9 František Jeleček: fotky
 • 2008/9 Martin Kužela: fotky  
 • 2009/10 Lukáš (Tidít) Petrucha: www.tidit.vfmladez.cz, fotky  
 • !2010/11 Markéta Obručová fotky
 • !2010/11 Monika Petruchová

Krátkodobí:

 • červenec 2005
  Veronika Dulinková
  Lucie Mayerová
  Alena Řezníčková
 • červenec 2006
  Petra Brychtová
  Sabina Linhartová
 • červenec 2007
  Ondřej Bílý
  Jitka Kotalová
  Jan Pospíšilík
  Michaela Rybová: fotky
 • červenec 2008
  Markéta Dubišarová
  Halka Kračmerová
  Hanka Krusberská
  Jakub Řeháček
  Pavla Sadílková
 • červenec 2009
  Markéta Krieglerová: fotky 
  František Rochovanský
  Hana Savčáková
 • červenec 2010
  Jan Drahota
  Josef Holomek
  Eva Menčlová: fotky     

Tyto stránky provozujeStarý web neaktualizován od ledna 2013 - jít na Nové stránky SADBA