Přesun na obsah

Výběr jazyka / Výběr jazyka / Výběr jazyka

Čeština | English | Deutsch

Poslední fotogalerie

2. víkend 5. běhu kurzu Come in


Vyhledávání


Vstup do privátní zóny


Srdečně děkujeme za podporu!


Adventní - vánoční přání

Místo obvyklého Vánočního přání příjměte se začátkem Adventu přání adventní. Pravá radost totiž následuje touhu a očekávání...

Adventní přání

„Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu.“   

Mt 25,1-13

Jeden lev přišel ke stádu ovcí a ke svému údivu našel mezi těmi ovcemi lva. Byl to lev vychovávaný mezi ovcemi už od lvíčete. Bečel a pobíhal kolem úplně jako ovce. Lev k němu přišel, a když tak najednou stál ten lev-ovce před skutečným lvem, roztřásl se jako osika. Lev se ho ptá: „Co děláš mezi ovcemi?“ A lev-ovce na to: „Já jsem ovce.“ Lev opáčil: „Ne, to tedy nejsi. Pojď se mnou.“ A odvedl lva-ovci k jezírku, kde mu řekl: „Podívej se!“ A když ten lev-ovce uviděl na vodní hladině svůj odraz, mohutně zařval a v tom okamžiku se odehrála jeho proměna. Navždy se změnil.

Advent – Vánoce 2011

Vážení přátelé,

pravá radost následuje touhu a očekávání.

Kéž je pro nás letošní Advent dobou probouzení, touhy a očekávání, abychom se o Vánocích neminuli s Tím, který přichází, aby nám ukázal naši pravou velikost.

Děkujeme Vám za Vaši přízeň a přejeme Vám a Vašim blízkým požehnané dny.

Za Sadbu

                     P. Jaroslav Vracovský, SDB

 

Dopis o aktuálním dění v Sadbě

Vážení přátelé,

zdravíme Vás a posíláme Vám srdečný pozdrav ze SADBY v trochu neobvyklou dobu – na začátku Adventu. Chtěli bychom Vám poděkovat za přízeň a informovat Vás velmi stručně o tom, co se u nás v SADBĚ za poslední rok událo.

Rok 2011 byl pro SADBU přelomový. Několik našich pracovníků změnilo své působiště. Rozloučili jsme se tak s dlouholetou koordinátorkou dobrovolníků Janou Švecovou, finanční manažerkou Veronikou Mokrejšovou a koordinátorkou projektu Šampioni pro Afriku Veronikou Polívkovou. Jejich štafetu převzali další. Současný nejužší tým SADBY tvoří P. Jaroslav Vracovský SDB, Marie Šafaříková, Tomáš Nýdrle, Jan Ovečka a Eva Menčlová. I s fotografiemi náš můžete vidět na http://mladez.sdb.cz/pracovnici-sadby/.

Kromě mnoha radostí v práci pro mladé lidi se nás začínají dotýkat změny ve financování církví, například namísto jednoho a půl pracovního úvazku financovaného z církevních zdrojů máme dnes kryt jen úvazek poloviční a i ten zřejmě brzy skončí. V této situaci se snažíme nebýt pasivní. Hledáme možnosti financování z národních i evropských grantů, oslovujeme firemní dárce a rozvíjíme osobní dárcovství skrze Adopci nablízko. Pracujeme na novém webu www.adopcenablizko.cz, který má být přehlednější pro dárce a zautomatizovat některé činnosti. Jsme si vědomi toho, že pokračovat v díle pro mladé lidi budeme moci jen díky individuálním dárcům.

Děkujeme Vám za Vaši přízeň a podporu, přejeme Vám požehnané prožití adventní doby a radostný vstup do tajemství Vánoc. Pokud byste chtěli využít průvodce adventem jako jednu z možných forem přípravy, bude k dispozici na našich stránkách.

Za celý tým SADBY

                                                                       P. Jaroslav Vracovský, SDB

Potvrzení o darech za rok 2011

Pokud jste nám dali (případně ještě dáte) do konce roku 2011 dar celkově převyšující 1000 Kč, automaticky Vám na začátku nového kalendářního roku pošleme souhrnné potvrzení o Vašich darech pro daňový odpočet. Jestliže Vám potvrzení nebude doručeno do 16. ledna, komunikujte o této skutečnosti s Tomášem Nýdrle (tomas.nydrle@sadba.org, mob.734 435 487). Po 20. lednu se s připomínkami obracejte na Jana Ovečku (jan.ovecka@sadba.org, tel. 283 029 225). Pozdě podané připomínky je obtížné vyřídit.Tyto stránky provozujeStarý web neaktualizován od ledna 2013 - jít na Nové stránky SADBA